ประกาศ
เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นปีที่ 2023


The S.O.S Orthodontic And Dentofacial Orthopedic Study Club จะเปิดทำการสอน รุ่น CLASS 2023 The Full 14 Courses inThe Edgewise Technique, Dentofacial Orthopedic and TMD ที่ Study Club ของเรา อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
การสอนของเราเน้นที่ Biomechanics ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของ ทันตกรรมจัดฟัน ที่คุณหมอทุกท่านที่ต้องการเป็นทันตแพทย์จัดฟันที่ดี ต้องเรียน


Study Club ของเราทำการบรรยาย จากเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายทำให้เข้าใจซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ technique ที่เราใช้มาเวลานานกว่า 40 ปี จึงเป็นเสมือนBrand ของเรา ลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับชมรม จะรู้ดีว่า ผู้สอนมีประสบการณ์ทักษะ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้เรายังสอน Surgical orthodontics และ TMD treatment ที่ไม่ปรากฏในสำนักอื่น


ท่านที่มีบุตรหลานอายุ 9-14 ปี คางยื่นเป็น Class III แต่ไม่ต้องการผ่าตัด ทำอย่างไร เรามีคำตอบ มี Cases ให้ดู

Study Club ใช้สื่อการสอนที่เข้าใจง่าย ทำการสร้าง Power Point ด้วยตัวเอง มีเคล็ดลับการสอนที่ทำให้เรื่องหนัก เช่น Force System กลายเป็นวิชาที่ง่ายๆ “เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” หากตั้งใจเรียนจริง ๆ อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ที่บรรยายได้เก่ง พร้อมอารมณ์ขัน มีพรสวรรค์และชำนาญเรื่องของทันตกรรมจัดฟันและ Functional (TMJ related) Occlusion การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMD Treatment) เราเน้น Class I Molar and Canine relationship with Bilateral Symmetrical Canine Guidance , ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกร (Maxillary expansion and advancement, free the mandible) และ ศัลยกรรมจัดฟัน อย่างหาตัวจับได้ยากยิ่ง


The S.O.S. Study Club มีการอัพเดทเนื้อหา ตัวอย่าง Cases และวิธีการการรักษา การสอน Tips & Tricks ใหม่ๆมาตลอด และเป็นสถาบันเอกชนแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ที่บรรจุเรื่อง ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMD) ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกร Jaw Orthopedics และศัลยกรรมจัดฟันลงในหลักสูตร


ผู้สอนจะสอนโดยการให้งานทำจริงๆ โดยการให้ดู Demonstration สอนวิธีวิเคราะห์ (4 T in 4 D) และวางแผนการรักษาที่เป็นระบบ เขียนรายงานให้ดู และมีคู่มือให้เป็นแนวทางอ้างอิงถึง 6 เล่ม ลูกศิษย์หลายท่านกล่าวว่า นี่คือ ปรมาจารย์ด้านนี้ตัวจริงที่หายาก ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว จะมีความมั่นใจว่า จะทำการรักษาคนไข้ได้จริง “ ชนิดปล่อยเดี่ยว “ ได้ โดยใช้ technique ของเราแต่เพียง technique เดียว ใช้แก้ปัญหาได้ทุกประเภท โดยไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนเมืองนอก ไม่ต้องจ่ายเงินแพงๆ ไม่ต้องทิ้งคลินิค ไม่ต้องทิ้งครอบครัว และคนรัก ถ้าคุณหมอมี “ศรัทธา” และเชื่อมั่นใน technique ของ The S.O.S. Study Club ของเรา แล้วมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน ให้การรักษา ในแบบของเรา คุณหมอก็จะสามารถรัษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผมอยากจะทิ้งท้ายว่า วันนี้มีความภูมิใจ ที่ได้สร้าง The S.O.S. Study Club ขึ้นมากว่า 20 ปี (since1996) รวมประสบการณ์การสอนและ Research ถึง 5 Fields ในมหาวิทยาลัย แฟรงค์เฟิร์ต อีก 12 ปี มีหลักสูตรการสอนที่ชัดเจน และมอบให้เป็นสมบัติ ของสมาชิกทุกท่าน อาจารย์ผู้สอนได้พิสูจน์แล้วว่า การเรียนทันตกรรมจัดฟัน สามารถเรียนที่สถาบันของเอกชนก็ได้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเคยตรัสตอบพราหมณ์ที่ทูลถามว่า ตถาคต ได้ไปเรียนธรรมนี้ ณ. ที่สำนักตักศิลามีชื่อใด พระองค์ตรัสตอบว่า ตถาคต ไม่เคยไป ชื่อสถาบันนั้น ไม่สำคัญ แต่สำคัญอยู่ที่ว่า “ เรียนกับใคร ”

นับจากปี 1996 เป็นต้นมา The S.O.S. Study Club คือสถาบันเอกชนแห่งแรก ที่ทำงานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน และ TMD treatment (orthopedics) ได้อย่างมีวิจารณญาน ในการรักษา Splint บางชนิดใช้ไม่ได้ผลแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่ ขณะนี้ เรามี TMD CASES อยู่เต็มเมืองกับเราท่านจะได้เรียน The Bangkok Splint ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ อ. ชวาลจาก Frankfurt สามารถรักษา Migraine ได้ภายใน 48 Hrs. โดยไม่ต้องใช้ยา Clicking หายทันทีที่ใส่ นอกจากนี้ท่านสามารถกลับมาเติมความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในบางปีที่โอกาสอำนวย นั่นคือ Homecoming Day และ ON LINE ท่านก็ยังได้รับการสนับสนุน ให้มีความมั่นใจในการทำงานทางเทคนิค ให้คำปรึกษา และเพิ่มพูนความรู้ ในทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นี่คือความภาคภูมิใจของ The S.O.S. Study Club ที่ให้การศึกษาอบรม บุคคลากรทางทันตกรรมที่สนใจ ความรู้เรื่อง จัดฟัน TMDซึ่งเป็นผลที่ร้ายแรง ที่สุดจากการจัดฟัน วิชา ออโธเปดิกส์ เท่านั้น ที่จะใช้รักษา TMD ได้ เข้าYou tube channel ของเรา อ่าน Dr. Somsiri’s Wire Bending Technique Part 1-10 ซึ่งได้รับการ comment ว่าดีที่สุดเท่าที่ปรากฎในยูทูป

เข้า website ของเรา www.orthotmd.com
For more details :Downloadรายละเอียด ส่งใบสมัครวันนี้ มายังเรา หรือ ติดต่อ Front desk ของเรา ที่ 02-574-0555, 02-574-6556, 089-786-0555, 087-700-9919 คุณเอ๋ และ คุณพลอย รอท่านอยู่

ทพ. ชวาล สมศิริ, ท. 988 B.Sc., D.D.S.
Diplomate, German Board of Dentofacial Orthopedics, TMD
Surgical Orthodontics
File : The S.O.S Orthodontic and Dentofacial Orthoprdic Study Club 2023.01. การสอนของเรา

SOS. Curriculum Course Contents 2022ดาวน์โหลดเอกสาร
Documents
1. APP- เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร-เชิญสัมภาษณ์ Download
2. APPLICATION FORM (ใบสมัคร) Download
3. Currriculum Course No 1 -13 Download
4. Info about us SOS Download
5. RESUME Download